» » Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частина

Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частина

0
Робочий зошит з математики Тарасенкова 5 класс - 3 частинаЗавдання/Самостійна робота 37

Самостійна робота №18

 

1. Обчисліть 16 % від 42.
A. 6,72.
Б. 26,25.
B. 67,2.
Г. 2,625.

42 • 0,16 = 6,72.

Відповідь: А.

 

2. Порівняйте: 15 % від 15 і 10 % від 20. Який знак треба вставити?
A. >.
Б. =.
B. <.
Г. Не можна порівняти.

15 • 0,15 = 2,25
20 • 01 = 2,0
2,25 > 2,0.

Відповідь: А.

 

3. Знайдіть суму 25 % від 54 та 45 % від 54.
A. 32,4.
Б. 27.
B. 36.
Г. 37,8.

54 • 0,25 = 13,5
54 • 0,45 = 24,3
13,5 + 24,3 = 37,8.

Відповідь: Г.

 

4. 1 кг вишні коштує 15 грн. Ціна 1 кг черешні становить 125 % від ціни 1 кг вишні, а ціна 1 кг полуниці - 160 % від ціни 1 кг вишні. Скільки коштують 2,5 кг полуниці?

1 кг вишні - 15 грн.
1 кг черешні - 1,25 • 15 = 18,75 грн.
1 кг полуниці - 1,6 • 15 = 24,0 грн.
2,5 кг полуниці - 2,5 • 24 = 60 грн.

Відповідь: 60 грн.

Завдання/Самостійна робота 38

Самостійна робота №19

 

1. Якщо 5 % - це число 6, то 35 % - це число - ...
А. 25.
Б. 30.
В. 35.
Г. 42.

6 : 0,05 = х : 0,35
х = (6 • 0,35) : 0,05 = 2,1 : 0,05 = 42.

Відповідь: Г.

 

У 5-А класі 20 % усіх учнів, а це 6 осіб, - написали контрольну роботу на 10-12 балів, 50 % - на 7-9, а решта - на 4-6 балів.
Розв'яжіть задачі 2-3.

2. Скільки учнів написал и контрольну роботу на 7-9 балів?
A. 10 учн.
Б. 15 учн.
B. 12 учн.
Г. 16 учн.

х • 0,2 = 6
х = 6 : 0,2 = 30 учнів
30 • 0,5 = 15 учнів.

Відповідь: Б.

 

3. Скільки учнів написали контрольну роботу на 4-6 балів?
A. 9 учн.
Б. 12 учн.
B. 15 учн.
Г. 6 учн.

100% - 20% - 50% = 30%
30 • 0,3 = 9 учнів.

Відповідь: А.

 

4. Ширина прямокутника дорівнює 0,9 см і становить 60 % його довжини. Знайдіть площу прямокутника.

х • 0,6 = 0,9
х = 0,9 : 0,6
х = 1,5 см (довжина)
1,5 • 0,9 = 1,35 см2.

Відповідь: 1,35 см2.

Завдання/Самостійна робота 43

Контрольна робота №5

 

1. Обчисліть: 3 • 23 + 2 • 42.
A. 280.
Б. 34.
B. 56.
Г. 36.

3 • 23 + 2 • 42 = 3 • 8 + 2 • 16 = 24 + 32 = 56.

Відповідь: В.

 

2. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 5 і 2?
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 1.

152,125,512,521,215,251,

Відповідь: В.

 

3. Квадрат зі стороною 6 см і прямокутник мають рівні площі. Знайдіть довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см.
A. 9 см.
Б. 6 см.
B. 3 см.
Г. 2 см.

Sкв. = 6 • 6 = 36 см2
Sпр. = 36 см2
х • 4 = 36
х = 36 : 4 = 9 см.

Відповідь: А.

 

4. Куб має об'єм, удвічі більший за об'єм прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть суму довжин усіх ребер куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 2 см, 2 см, 1 см.

Vпар. = а • b • с = 2 • 2 • 1 = 4 см3
Vкуб. = Vпар. • 2
Vкуб. = 4 см • 2 = 8 см3
акуб. = 2 см
S = 12 • 2 = 24 см.

Відповідь: 24 см.


5. Об'єм куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 27 см3. Його ребро АА1 збільшили в 4 рази, ребро А1В1 - у 3 рази, а ребро AD - на 2 см. Знайдіть суму площ усіх граней отриманого прямокутного паралелепіпеда та суму довжин усіх його ребер.

5k kr 5v1 4

 

 

 

 

 

Vкуб. = 27 см3 = 3 • 3 • 3
АА1 = 3 см
АА1 = 3 • 4 = 12 см
А1В1 = 3 • 3 = 9 см
AD = 3 + 2 = 5 см
S1 = 12 • 9 = 108 см2
S2 = 12 • 5 = 60 см2
S3 = 9 • 5 = 60 см2
∑ = 108 • 2 + 60 • 2 + 45 • = 216 + 120 + 90 = 216 + 210 = 426 см2
ребер = 12 • 4 + 9 • 4 + 5 • 4 = 48 + 36 + 20 = 84 + 20 = 104 см.

Відповідь: 426 см2; 104 см.


5*. Прямокутний паралелепіпед розділили на чотири рівні куби. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сума площ усіх граней одного куба дорівнює 54 см2. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда.

S = 54 см2
S1 = 54 : 6 = 9 см2
Vкуб. = 3 • 3 • = 27 см3
VА = 27 • 4 = 108 см3
Vn = a • b • c = (3 • 4 ) • 3 • 3 = 12 • 3 • 3.

Відповідь: Vпар = 108 см3; а = 12, b = 3, c = 3.

Завдання/Самостійна робота 41

Контрольна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 305 і 794.
A. 27 790.
Б. 24 217.
B. 242 170.
Г. 242 270.

5k kr 3v1 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть частку чисел 826 880 і 272.
A. 34.
Б. 304.
B. 3004.
Г. 3040.

5k kr 3v1 2

 

 

 

 

 

Відповідь: Г.

 

3. Для пошиття сукні потрібно 3 м тканини. Скільки метрів тканини було в рулоні, якщо пошили 11 суконь і залишилося 2 м тканини?
A. 33 м.
Б. 34 м.
B. 35 м.
Г. 36 м.

11 • 3 + 2 = 33 + 2 = 35 м.

Відповідь: В.

 

4. Спростіть вираз:
1) 4x • 15y • 3z;
2) 18а + 4а - 2а;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b).

1) 4x • 15y • 3z = 60xy • 3z = 180 • xyz;
2) 18а + 4а - 2а = 18a + 2a = 20a;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b) = 30 + 15b + 36 - 3b = 66 + 12b.

Відповідь: 1) 180 • xyz; 2) 20a; 3) 66 + 12b.

 

5. Із чотирьох ділянок поля було зібрано 1928 ц картоплі. З першої ділянки зібрали 340 ц картоплі, з другої - у 2 рази більше, ніж з першої, а з третьої і четвертої ділянок картоплі зібрали порівну. Скільки центнерів картоплі зібрали з четвертої ділянки поля?

340 + 340 • 2 + 2х = 1928
340 + 680 + 2х = 1928
1120 + 2х = 1928
2х = 1928 - 1120
2х = 808
х = 808 : 2
х = 404 ц.

Відповідь: 404 ц.

 

5*. Двом учням потрібно було помножити одне й те саме число: першому на 18, а другому на 31. Перший учень у відповіді отримав число 1296. Яке число у відповіді отримав другий учень?

1) 1296 : 18 = 72
2) 72 • 31 = 2232.

Відповідь: 2232.

Завдання/Самостійна робота 46

Контрольна робота №8

 

1. 103 1000 = ...
A. 1,03.
Б. 0,103.
В. 10,3.
Г. 0,000103.

Відповідь: Б.

 

2. Число 123 збільшили у 5,02 рази і отримали...
А. 128,02.
Б. 63,96.
В. 53,96.
Г. 617,46.

Відповідь: Г.

 

3. Яке з чисел задовольняє нерівність 5,68 + 0,05 < х < 6 - 0,079?
A. 6,0001.
Б. 5,95.
B. 5,822.
Г. 6.

5,68 + 0,05 = 5,73
6 - 0,079 = 5,921
5,73 < x < 5,921
х = 5,822.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9.

х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9
х - 3,75 + 1,25 = 25,9
х = 25,9 + 3,75 - 1,25
х = 29,65 - 1,25
х = 28,40.

Відповідь: 28,40.

 

5. З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 61,5 км/год, що на 7,8 км/год менше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 3,2 год після початку руху?

VA = 61,5 км/год
VБ = 61,5 + 7,8 = 69,3 км/год
SA = 61,5 • 3,2 = 196,8 км
SБ = 69,3 • 3,2 = 221,76 км
SАБ = 196,8 + 221,76 = 418,56 км.

Відповідь: 418,56 км.

 

5*. Знайдіть три числа, якщо перше число на 4,09 менше від другого, третє - більше за друге на 1,93, а сума перших двох чисел більша за третє число на 274/10.

х - перше число
х + 4,09 - друге число
(х + 4,09 + 1,93) - третє
х + (х + 4,09) = (х + 4,09 + 1,93) + 274/10
2х + 4,09 = х + 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 4,09 - 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 1,93 + 27,4 = 29,33 (перше)
29,33 + 4,09 = 33,42 (друге)
33,42 + 1,93 = 35,35.

Відповідь: 29,33; 33,42; 35,35.

Завдання/Самостійна робота 42

Контрольна робота №4

 

1. Розв'яжіть рівняння (25 - 4х) • 2 + 8 = 18.
А. 3.
Б. 4.
В. 5.
Г. 6.

150 - 8х + 8 = 18
150 - 8х = 18 - 8 = 10
8х = 50 - 10
8х = 40
х = 40 : 8 = 5.

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть швидкість руху човна за течією річки, якщо власна швидкість човна 12 км/год, а швидкість течії - 4 км/год.
A. 3 км/год.
Б. 48 км/год.
B. 8 км/год.
Г. 16 км/год.

v = 12 + 4 = 16 км/год.

Відповідь: Г.

 

3. Купили 2 кг печива і 1 кг цукерок і за всю покупку заплатили 50 грн. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо цукерки дорожчі за печиво на 8 грн?
A. 12 грн.
B. 14 грн.
В. 22 грн.
Г. 24 грн.

х + 2 • (х - 8) = 50
х + 2х - 16 = 50
3х = 50 - 16
3х = 66
х = 66 : 3 = 22 грн.

Відповідь: В.


4. Відстань між двома містами становить 390 км. З них одночасно виїхали назустріч один одному два автобуси і зустрілися через 3 год. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо швидкість одного з них на 10 км/год менша, ніж швидкість другого.

5k kr 4v1 4

 

 

 

v1 = х
v2 = х + 10 км/год
v1 • 3 + v2 • 3 = 390
3х + 3(х + 10) = 390
3х + 3х + 30 = 390
6х = 390 - 30
6х = 360
х = 360 : 6 = 60 км/год
v2 = 60 + 10 = 70 км/год.

Відповідь: 60 км/год, 70 км/год.

 

5. Одна сторона прямокутника удвічі більша за іншу сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 54 см.

2х + 2 • 2х = 54
2х + 4х = 54
6х = 54
х = 9
а = х
b = 2x
b = 2 • 9 = 18
a = 9
S = a • b = 18 • 9 = 162 см2.

Відповідь: 162 см2.

 

5*. За 10 днів швейна фабрика мала пошити 360 костюмів. Проте на фабриці щодня шили на 9 костюмів більше. На скільки днів раніше запланованого швейна фабрика виконала завдання? Скільки костюмів треба шити на фабриці щодня для того, щоб завершити роботу за 6 днів?

1) 360 : 10 = 36 костюмів за 1 день
36 + 9 = 45
360 : 45 = 8 днів
2) 360 : 6 = 90 костюмів.

Відповідь: 1) 8 днів; 2) 90 костюмів.

Завдання/Самостійна робота 40

Контрольна робота №2

 

1. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 17 см і 9 см.
A. 26 см.
Б. 32 см.
B. 42 см.
Г. 52 см.

Р = 2 • 17 + 2 • 9 = 34 + 18 = 52 см.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть:
  125 070
2 999  
A. 122 071.
Б. 122 061.
B. 123 929.
Г. 123 181.

5k kr 2v1 2

 

 

 

 

Відповідь: А.


3. Обчисліть: 56 034 + 2748 + 66 + 1252.
A. 60 000.
Б. 60 080.
B. 59 990.
Г. 60 100.

56034 + 66 + 1252 + 2748 = 56100 + 4000 = 60100.

Відповідь: Г.


4. У трикутнику ABC кут С дорівнює 80°. Кут В менший, від кута С на 57°. Знайдіть кут А. Визначте вид трикутника.

5k kr 2v1 4

 

 

 

 

∟B = 80° - 57° = 23°
∟A = 180° - 80° - 23° = 100° - 23° = 77°.

Відповідь: 77°.


5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 9 см, що на 60 мм менше від основи.

Р = 9 + 9 + (9 + 6) = 18 + 15 = 33 см.

Відповідь: 33 см.


5*. Периметр квадрата дорівнює 20 см, а периметр рівностороннього семикутника - 49 см. Знайдіть периметр рівностороннього шестикутника, якщо його сторона дорівнює різниці подвоєної сторони квадрата і сторони семикутника.

Ркв.= 20; сторона = 20 : 4 = 5 см
49 : 7 = 7 см
Р = 6 • (5 • 2 - 7) = 6 • (10 - 7) = 6 • 3 = 18 см.

Відповідь: 18 см.

Завдання/Самостійна робота 44

Контрольна робота №6

 

Розмістіть дроби в порядку спадання: 10/17, 6/17, 11/17, 15/17, 3/17, 7/17.
А. 3/17, 6/17, 7/17, 10/17, 11/17, 15/17.
Б. 15/17, 10/17, 11/17, 7/17, 6/17, 3/17.
В. 15/17, 11/17, 9/17, 7/17, 6/17, 3/17.
Г. 15/17, 11/17, 10/17, 7/17, 6/17, 3/17.

Відповідь: Г.

 

2. Запишіть дріб 365/44 у вигляді мішаного числа.
А. 8 15/44.
Б. 8 13/44.
В. 7 12/44.
Г. 8 23/44.

365/44 = 8 13/44.

Відповідь: Б.

 

3. Подайте мішане число 7 15/32 у вигляді неправильного дробу.
А. 271/32.
Б. 239/32.
В. 225/32.
Г. 137/15.

7 15/32 = (7•32+15)/32 = (224+15)/32 = 239/32.

Відповідь: Б.

 

4. У прямокутнику одна сторона дорівнює 238 мм, а інша становить 1 7/17 першої. Знайдіть периметр прямокутника.

а = 238 мм
b = 1 7/17 • 238 = (17+7)/17 = 24/17 • 238 = 5712/17 = 336 мм
Р = 2а + 2b = 2 • 238 + 2 • 336 = 476 + 672 = 1148 мм.

Відповідь: 1148 мм.

 

5. У літньому таборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількості дітей у другому загоні, а в третьому - 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всього дітей у таборі?

1) 32 • 9/8 = 329/8 = 256/9 = 36 дітей
2) (36•5)/6 = 180/6 = 30 дітей
32 + 36 + 30 = 98 дітей.

Відповідь: 98 дітей.

 

5*. Запишіть усі можливі дроби, сума чисельника і знаменника яких дорівнює 26, а їх різниця дорівнює 8, 10 або 12.

х + у = 36; х - у = 8;   х = 8 + у;    8 + у + у = 26; 2у = 18; у = 9
х + у = 26; х - у = 10; х = 10 + у; 10 + у + у = 26; 2у = 16; у = 8
х + у = 26; х - у = 12; х = 12 + у; 12 + у + у = 26; 2у = 14; у = 7
х = 26 - 9 = 17
х = 26 - 8 = 18
х = 26 - 7 = 19
17/9; 18/8; 19/17.


Відповідь: 17/9; 18/8; 19/17.

Завдання/Самостійна робота 45

Контрольна робота №7

 

1. Обчисліть: 13/31 + 7/31 - 8/31.
А. 12/13.
Б. 28/31.
В. 12/31.
Г. 11/31.

13/31 + 7/31 - 8/31 = (13+7-8)/31 = (20-8)/31 = 12/31.

Відповідь: В.


2. Якщо 23/44 зменшувальне, 18/44 - різниця, то від'ємник - ...
А. 41/44.
Б. 5/44. В. 41/48.
Г. 6/44.

23/44 - х = 18/44
х = 23/44 - 18/44 = (23-18)/44 = 5/44.

Відповідь: Б.3. Порівняйте: 4 13/15 + 7/15 і 6 - 4/15. Який знак треба вставити?
A. <.
Б. =.
B. >.
Г. Не можна порівняти.

 

(60+13)/15 + 7/15 = 80/15 = 5 5/15;
90/15 - 4/15 = 86/15 = 5 11/15;
5 5/15 < 5 11/15.

Відповідь: А.

4. Розв'яжіть рівняння: х + (4 1/11 - 8/11) = 6 2/11.

х + ((44+1)/11 - 8/11) = (66+2)/11
х + (45-8)/11 = 68/11
х + 37/11 = 68/11
х = 68/11 - 37/11 = 31/11 = (22+9)/11 = 2 9/11.

Відповідь: 2 9/11.

 

5. Розмістіть на координатному промені точки, координати яких дорівнюють значенням
виразів: 4 1/6, 3 3/6, 7 2/6, 5 5/6, 1 5/6 + 5/6, 3 4/6 + 3 3/6 - 5 2/6.

(4 - 3)((1-3)/6) = 7/6 - 3/6 = 4/6;
(7 - 5)((2-5/6)) = (14-5)/6 = 9/6;
(11+5)/6 = 16/6 = 2 4/6;
(3 + 3)((4+3)/6) = 6 7/6 - 5 2/6 = (6-5)((7/2)/6) = 5/6.

Відповідь: 4/6, 5/6, 1 3/6, 2 4/6.

 

5*. Різниця двох мішаних чисел дорівнює 2. Сума їх цілих частин дорівнює 14, а сума дробових частин - 10/13. Знайдіть ці числа.

х - ціла частина першого числа;
14 - х - другого числа;
у - дробна частина першого числа;
у - 10/13 - другого числа;
х - (14 - х) - у - (у - 10/13) = 2.

Завдання/Самостійна робота 47

Контрольна робота №9

 

1. Знайдіть частку чисел 6,25 і 0,125
A. 0,05.
Б. 0,5.
B. 5.
Г. 50.

Відповідь: Г.

 

2. Виконайте ділення: 11,89 : 5,8.
А. 0,25.
Б. 2,5.
В. 0,205.
Г. 2,05.

Відповідь: Г.

 

3. Який відрізок довший: той, у якого 0,2 довжини дорівнює 1 см, чи той, у якого 0,5 довжи ни дорівнює 2 см?
A. Перший відрізок довший.
Б. Другий відрізок довший.
B. Відрізки рівні.
Г. Не можна порівняти.

1 : 0,2 = 5 см
2 : 0,5 = 4 см.

Відповідь: А.

 

4. Розв'яжіть рівняння: 12,5 + 149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5. Відповідь округліть до десятих.

12,5 + 149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5
149,6 : (1,36 + 1,6у) = 112,5 - 12,5
149,6 = 100 • (1,36 + 1,6у)

Відповідь:

 

5. Перше число дорівнює 54 і становить 0,6 другого числа. Третє число у 2,7 раза менше від першого. Знайдіть суму цих чисел. Відповідь округліть до сотень.


Відповідь:

 

5*. Коли автобус проїхав 0,7 усього шляху, то виявилось, що відстань, яку він проїхав, була на 30 км більшою за половину всієї відстані між містами А і В. Знайдіть відстань між містами А і В.

Відповідь:

Завдання/Самостійна робота 48

Контрольна робота №10

 

1. Знайдіть 12 % від числа 4,5.
A. 5,4.
B. 0,54.
В. 54.
Г. 0,375.

4,5 • 0,12 = 0,54.

Відповідь: Б.

 

2. Середнім арифметичним чисел 1 2/3, 4 2/3 і 2 2/3 є число...

А. 1 2/3.
Б. 2 2/3.
В. 3.
Г. 4,5.

(1 + 4 + 2) + ((2+2+2)/3) = 7 + 6/3 = 9
9 : 3 = 3.

Відповідь: В.

 

3. Знайдіть число, якщо його 6 % - це число 0,96.
A. 16.
Б. 0,16.
B. 1,6.
Г. 5,76.

0,96 : 0,06 = 16.

Відповідь: А.

 

4. Ділянка, яка має форму квадрата зі стороною 3,6 м, на 70 % засаджена полуницями. Яку площу займають полуниці?

S = 3,6 • 3,6 = 12,96 м2
(12,96•70%)/100% = 9,072 м2.

Відповідь: 9,072 м2.

 

5. Із двох міст, відстань між якими становить 234 км, назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість мотоцикліста дорівнює 60 км/год, а швидкість велосипедиста становить 30 % від швидкості мотоцикліста- Через скільки годин вони зустрінуться?

5k kr 10v1 5

 

 

 

 

Vвел. = 0,3 • 60 = 18 км/год.
Vвел. + Vмот. = 60 + 18 = 78 км/год.
t = 234 : 78 = 3 год.

Відповідь: 3 год.

 

5*. Середнє арифметичне п'яти чисел дорівнює 2,58, а середнє арифметичне семи інших чисел - 4,56. Знайдіть середнє арифметичне всіх дванадцяти чисел.

2,58 • 5 = 12,9 (сума 5 чисел)
4,56 • 7 = 31,92 (сума 7 чисел)
(12,9 + 31,92) : 12 = 44,82 : 12 = 3,735.

Відповідь: 3,735.

Завдання/Самостійна робота 49

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть значення виразу 6m + 5n, якщо m = 345, n = 124.
A. 2690.
Б. 2469.
B. 5159.
Г. 1326.

6 • 345 + 5 • 124 = 2070 + 620 = 2690/

Відповідь: А.


2. Якщо - вартості 1 кг цукерок дорівнює 42 грн, то 1 кг таких цукерок коштує.
A. 32,6 грн.
Б. 54 грн.
B. 48 грн.
Г. 45 грн.

7/9х = 42
х = (42 • 9) : 7 = 54.

Відповідь: Б.


3. Порівняйте: 3 3/22 - 1 7/22 і 9/22 + 1 5/22. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

3 3/22 - 1 7/22 = (2 - 1)((11+3-7)/22) = 1 18/22
9/22 + (22+5)/22 = (9+27)/22 = 36/22 = 1 14/22
1 18/22 > 1 14/22.

Відповідь: В.


4. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь:
3,45x + 7,455 = 14,01 і 5,676 - 1,82y = 3,31.

3,45х + 7,455 = 14,01
3,45х = 14,0 - 7,455
3,45х = 6,555
х = 6,555 : 3,45 = 1,9.
5,676 - 1,82у = 3,31
1,9 • 1,3 = 2,47
1,82у = 5,676 - 3,31 = 2,366у
у = 2,366 : 1,82 = 1,3.

Відповідь: 2,47.


5. Із двох міст, відстань між якими дорівнює 106,2 км, виїхали одночасно назустріч один одному два мотоциклісти. Швидкість одного дорівнює 62,5 км/год, а швидкість іншого - 58,5 км/год. Якою буде відстань між мотоциклістами через 0,6 год після їх виїзду?

5k kr 11v1 5

 

 

 

 

LА = 62,5 • 0,6 = 37,5 км (перший проїхав)
LБ = 58,5 • 0,6 = 35,1 км (другий проїхав)
LАБ = 37,5 + 35,1 = 72,6 км (оба проїхали)
106,2 - 72,6 = 33,6 км (відстань між мотоциклістами)

Відповідь: 33,6 км.


5*. Одна сторона трикутника дорівнює 78 мм. Довжина другої сторони становить 12/13 довжини першої, а довжина третьої - 125% довжини другої. Знайдіть периметр іншого трикутника, кожна сторона якого на 30% більша, ніж відповідна сторона даного трикутника. Відповідь запишіть у метрах.

78 • 12/13 = 72 мм
(72 • 125%) : 100% = 90 мм
Р1 = 72 + 78 + 90 = 240 мм
Р2 = (240 • 130%) : 100% = 312 мм = 0,312 м.

Відповідь: 0,312 м.

Завдання/Самостійна робота 51

Контрольна робота №2

 

1. Знайдіть периметр квадрата зі стороною 9 см.
A. 18 см.
Б. 26 см.
B. 32 см.
Г. 36 см.

Р = 94 = 36 см.

Відповідь: Г.

 

2. Обчисліть:
  304 501
- 1823
A. 302 678.
Б. 302 688.
B. 303 322.
Г. 303 778.

5k kr 2v2 2

 

 

 

 

Відповідь: А.

 

3. Обчисліть: 827 + 254 + 1203 + 23 746.
A. 26 030.
Б. 44 300.
B. 25 920.
Г. 25 910.

827 + 1203 + 254 + 23746 = 2030 + 24000 = 26030.

Відповідь: А.

 

4. У трикутнику ABC кут С дорівнює 60°. Кут А більший за кут С на 43°. Знайдіть кут В. Визначте вид трикутника.

∟А = 60° + 43 ° = 103°
∟В = 180° - 60° - 103° = 180° - 163° = 17°.

Відповідь: ∟В = 17°, тупий трикутник.

 

5. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його основа дорівнює 12 см, що на 40 мм більше за бічну сторону.

Р = 12 + (12 - 4) + (12 - 4) = 12 + 8 + 8 = 28 см.

Відповідь: 28 см.

 

5*. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 27 см, а периметр рівностороннього восьмикутника - 64 см. Знайдіть периметр рівностороннього п'ятикутника, якщо його сторона дорівнює сумі подвоєної сторони трикутника і сторони восьмикутника.

Р = 5 • ((27 : 3) • 2 + 64 : 8) = 5 • (9 • 2 + 8) = 5 • (18 + 8) = 5 • 26 = 130 см.

Відповідь: 130 см.

Завдання/Самостійна робота 54

Контрольна робота №5

 

1. Обчисліть: 43 - 32 • 6.
А. 330.
Б. 55.
В. 24.
Г. 10.

43 - 32 • 6 = 64 - 9 • 6 = 64 - 54 = 10.

Відповідь: Г.

 

2. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 3, 5 і 8?
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 2.

358, 385, 538, 583, 835, 853.

Відповідь: В.3. Квадрат зі стороною 10 см і прямокутник мають рівні площі. Знайдіть ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 25 см.
A. 5 см.
Б. 4 см.
B. 15 см.
Г. 15 см.

Sкв. = 10 • 10 = 100 см
Sпр. = Sкв. = 100 см = а • b
а • b = 100;
25 • b = 100
b = 100 : 25 = 4 см2.

Відповідь: Б.

 

4. Куб має об'єм, удвічі менший від об'єму прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть суму площ усіх граней куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда: 3 см, 3 см, 6 см.

Vпр. = 3 • 3 • 6 = 54 см3
Vкуб = 54 : 2 = 27 см3
aкуб = 3 см
Sк = 3 • 3 • 6 = 54 см2.

Відповідь: 54 см2.

 

5. Об'єм куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 64 см3. Його ребро АА1 зменшили у 2 рази, ребро А1В1 збільшили у 3 рази, а ребро AD збільшили на 3 см. Знайдіть суму площ усіх граней отриманого прямокутного паралелепіпеда та суму довжин усіх його ребер.

Vкуб = 64 см3 = 4 • 4 • 4
АА1 = 4 см
АА1 = 4 : 2 = 2 см
АВ1 = 4 • 3 = 12 см
АD = 4 + 3 = 7 см
S = (2 • 12) • 2 + (2 • 7) • 2 + (12 • 7) • 2 =24 • 2 + 14 • 2 + 84 • 2 =
= 48 + 28 + 168 = 76 + 168 = 244 см2

L = 2 • 4 + 12 • 4 + 7 • 4 = 8 + 48 + 28 = 48 + 36 = 84 см.

Відповідь: S = 244 см2; L = 84 см.

 

5*. Прямокутний паралелепіпед розділили на шість рівних кубів. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх ребер одного куба дорівнює 48 см. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда.

L = 48 : 12 = 4 см
Vкуб = 4 • 4 • 4 = 64 см3
Vпар = 64 • 6 = 384 см3
Vпар = a • b • c = 4 • 4 • c = 384
c = 384 : 16 = 24 см.

Відповідь: Vпар = 384 см3; а = 4, b = 4, с = 24 см.

Понравилось? Пиши комментарий:
Прокомментировать
Регистрация